UPOREDITE CENE PUTNOG OSIGURANJA

Uporedite cene putnog osiguranja na jednom mestu online, brzo, lako i sigurno.

DATUM PUTOVANJA?
U prvo polje unesi kada počinje, a u drugo kada se završava tvoje putovanje.
Napomena: Neka osiguravajuća društva ne podržavaju opciju dan za dan!
Zaključenje ugovora o osiguranju sa trajanjem osiguranja do 365 dana i osiguravajućim pokrićem do 45 dana u kontinuitetu provedenih u inostranstvu.
VRSTA PUTOVANJA?
Da li putuješ sam, sa porodicom ili putuje više ljudi koji nisu u srodstvu? U odnosu na to odaberi individualno, porodično ili grupno putno zdravstveno osiguranje.
SVRHA PUTOVANJA?
Turizam odaberi ukoliko ideš na uobičajeni odmor. Ako će tvoje putovanje biti aktivno I sadržaće rekreativni sport kao npr. Skijanje onda odaberi Sport/Skijanje.
Odaberite vrstu posla?
Test PopUp
DESTINACIJA?
Ukoliko putuješ u više zemalja izaberi konačnu destinaciju. Međutim ako putuješ u SAD, Kanadu, Australiju, Novi Zeland, Japan ili Kinu moraš odabrati te zemlje.
Ukoliko putujete kroz više različitih država, kao destinaciju odaberite poslednju u kojoj ćete boraviti.
POKRIĆE?
Pokriće je maksimalna suma koje osiguravajuća društva plaćaju u slučaju eventualne štete.
DATUM ROĐENJA?
Unesi svoj datum rođenja
PUTNICI PORODICA?
Porodična polisa podrazumeva najmanje jednu, najviše dve odrasle osobe koje mogu biti pokrivene iste. Nakon toga odaberi I broj dece koja putuju.
Odrasli (18-70) *
Deca (0-17) *
family sum *
PUTNICI GRUPA?
Ukoliko odabereš grupnu polisu ljudi ne moraju biti u srodstvu. Bitno je samo da izabereš tačan broj ljudi u svakoj starosnoj grupi.
Odrasli (18-70) *
Deca (0-17) *
Stariji (71+) *
Sum *

DETALJI
PUTOVANJA

FILTRIRAJ
POKRIĆA OD

Dodatni
rizici

grawe-24000
Grawe
grawe-logo

Travel

Pogledajte detalje

24000

3.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
COVID-19 limit da 7200 eur
Pregled lekara usled simptoma COVID-19 da /
Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara da /
Lekovi u vanbolničkom lečenju da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 ne /
Repatrijacija da /
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 5000 eur
Pratnja maloletne dece ne /
Dnevna naknada ne /
Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji da 1300 eur
Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna da 3000 eur
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 200 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova ne /
Postoperativni tretman ne /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da /
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 3000 eur
Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna da 3000 eur
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 5000 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila da 5000 eur
Traženje i spašavanje ne /
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca ne /
Organizovanje pravne pomoći ne /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ne /
Krađa ili gubitak prtljaga ne /
Skijanje da /
Povratak maloletne dece ne /
Hitno slanje poruka da /
grawe-15000
Grawe
grawe-logo

Travel

Pogledajte detalje

15000

3.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
COVID-19 limit / 3600 eur
Pregled lekara usled simptoma COVID-19 da /
Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara da /
Lekovi u vanbolničkom lečenju da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 ne /
Repatrijacija da /
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 2500 eur
Pratnja maloletne dece ne /
Dnevna naknada ne /
Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji da 1300 eur
Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna da 1500 eur
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 200 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova ne /
Postoprativni tretman ne /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da 5000 eur
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 1500 eur
Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna da 1500 eur
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 2500 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila da 2500 eur
Traženje i spašavanje ne /
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca ne /
Organizovanje pravne pomoći ne /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ne /
Krađa ili gubitak prtljaga ne /
Skijanje da /
Povratak maloletne dece ne /
Hitno slanje poruka da /
uniqa-standard-40000
Uniqa
uniqua online osiguranje 2024

Standard

Pogledajte detalje

40000

5.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna ne /
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 150 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova ne /
Postoprativni tretman da /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da 5000 eur
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 750 eur
Evakuacija da /
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 4000 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila ne
Traženje i spašavanje ne
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca ne /
Organizovanje pravne pomoći ne /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ne /
Krađa ili gubitak prtljaga da /
Skijanje ne /
Povratak maloletne dece ne /
Hitno slanje poruka ne /
uniqa-standard-15000
Uniqa
uniqua online osiguranje 2024

Standard

Pogledajte detalje

15000

5.000,00 RSD

grawe-60000
Grawe
grawe-logo

Travel

Pogledajte detalje

60000

5.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
COVID-19 limit da 18000 eur
Pregled lekara usled simptoma COVID-19 da /
Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara da /
Lekovi u vanbolničkom lečenju da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 ne /
Repatrijacija da /
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 7500 eur
Pratnja maloletne dece ne /
Dnevna naknada ne /
Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji da 1300 eur
Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna da 3000 eur
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 200 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova ne /
Postoperativni tretman ne /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da /
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 3000 eur
Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna da 3000 eur
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 7500 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila da 7500 eur
Traženje i spašavanje ne /
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca ne /
Organizovanje pravne pomoći ne /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ne /
Krađa ili gubitak prtljaga ne /
Skijanje da /
Povratak maloletne dece ne /
Hitno slanje poruka da /
grawe-30000
Grawe
grawe-logo

Travel

Pogledajte detalje

30000

5.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
COVID-19 limit / 9000 eur
Pregled lekara usled simptoma COVID-19 da /
Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara da /
Lekovi u vanbolničkom lečenju da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 ne /
Repatrijacija da /
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 5000 eur
Pratnja maloletne dece ne /
Dnevna naknada ne /
Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji da 1300 eur
Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna da 1500 eur
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 200 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova ne /
Postoprativni tretman ne /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da 5000 eur
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 1500 eur
Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna da 1500eur
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 5000 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila da 5000 eur
Traženje i spašavanje ne /
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca ne /
Organizovanje pravne pomoći ne /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ne /
Krađa ili gubitak prtljaga ne /
Skijanje da /
Povratak maloletne dece ne /
Hitno slanje poruka da /
uniqa-standard-30000
Uniqa
uniqua online osiguranje 2024

Standard

Pogledajte detalje

30000

5.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
COVID-19 limit
Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna ne /
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 150 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova ne /
Postoprativni tretman da /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da 5000 eur
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 750 eur
Evakuacija da /
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 4000 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila ne /
Traženje i spašavanje ne /
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca ne /
Organizovanje pravne pomoći ne /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ne /
Krađa ili gubitak prtljaga da /
Skijanje ne /
Povratak maloletne dece ne /
Hitno slanje poruka ne /
uniqa-komfort-30000
Uniqa
uniqua online osiguranje 2024

Komfort

Pogledajte detalje

30000

5.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna ne /
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 300 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova da /
Postoprativni tretman da /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da 7000 eur
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 1000 eur
Evakuacija da /
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 5000 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila ne /
Traženje i spašavanje ne /
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca da /
Organizovanje pravne pomoći ne /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ne /
Krađa ili gubitak prtljaga da 100 eur
Skijanje ne /
Povratak maloletne dece ne /
Hitno slanje poruka da /
uniqa-ekskluziv-30000
Uniqa
uniqua online osiguranje 2024

Ekskluziv

Pogledajte detalje

30000

5.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna ne /
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 300 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova da 200 eur
Postoprativni tretman da /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da 10000 eur
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 1500 eur
Evakuacija da /
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 10000 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila ne /
Traženje i spašavanje ne /
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca da /
Organizovanje pravne pomoći da /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava da /
Krađa ili gubitak prtljaga da 200 eur
Skijanje ne /
Povratak maloletne dece da /
Hitno slanje poruka da /
sava-basic-15000
Sava
sava-logo

Basic

Pogledajte detalje

15000

5.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
COVID-19 limit da 8000 eur
Pregled lekara usled simptoma COVID-19 da /
Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara da /
Lekovi u vanbolničkom lečenju da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 ne /
Repatrijacija da 5000 eur
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 5000 eur
Pratnja maloletne dece ne /
Dnevna naknada ne /
Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji ne /
Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna ne /
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 80 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova da /
Postoprativni tretman da /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da 5000 eur
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 5000 eur
Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna da 5000 eur
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 5000 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila da /
Traženje i spašavanje da /
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca ne /
Organizovanje pravne pomoći ne /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ne /
Krađa ili gubitak prtljaga ne /
Skijanje ne /
Povratak maloletne dece ne /
Hitno slanje poruka da /
uniqa-ekskluziv-15000
Uniqa
uniqua online osiguranje 2024

Ekskluziv

Pogledajte detalje

15000

5.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna ne /
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 150 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova ne /
Postoprativni tretman da /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da 5000 eur
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 750 eur
Evakuacija da /
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 4000 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila ne /
Traženje i spašavanje ne /
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca ne /
Organizovanje pravne pomoći ne /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ne /
Krađa ili gubitak prtljaga ne /
Skijanje ne /
Povratak maloletne dece da /
Hitno slanje poruka ne /
uniqa-ekskluziv-40000
Uniqa
uniqua online osiguranje 2024

Ekskluziv

Pogledajte detalje

40000

5.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna ne /
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 300 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova da 200 eur
Postoprativni tretman da /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da 10000 eur
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 1500 eur
Evakuacija da /
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 10000 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila ne /
Traženje i spašavanje ne /
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca da /
Organizovanje pravne pomoći da /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava da /
Krađa ili gubitak prtljaga da 200 eur
Skijanje ne /
Povratak maloletne dece da /
Hitno slanje poruka da /
uniqa-komfort-40000
Uniqa
uniqua online osiguranje 2024

Komfort

Pogledajte detalje

40000

5.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna ne /
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 300 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova ne /
Postoprativni tretman da /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da 7000 eur
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 1000 eur
Evakuacija da /
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 5000 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila ne /
Traženje i spašavanje ne /
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca da /
Organizovanje pravne pomoći ne /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ne /
Krađa ili gubitak prtljaga da 100 eur
Skijanje ne /
Povratak maloletne dece ne /
Hitno slanje poruka da /
uniqa-komfort-15000
Uniqa
uniqua online osiguranje 2024

Komfort

Pogledajte detalje

15000

5.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna ne /
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 300 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova da 100 eur
Postoprativni tretman da /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da 7000 eur
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 1000 eur
Evakuacija da /
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 5000 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila ne /
Traženje i spašavanje ne /
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca da /
Organizovanje pravne pomoći ne /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ne /
Krađa ili gubitak prtljaga da 100 eur
Skijanje ne /
Povratak maloletne dece ne /
Hitno slanje poruka da /
sava-basic-30000
Sava
sava-logo

Basic

Pogledajte detalje

30000

8.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
COVID-19 limit da 8000 eur
Pregled lekara usled simptoma COVID-19 da /
Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara da /
Lekovi u vanbolničkom lečenju da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 ne /
Repatrijacija da 5000 eur
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 5000 eur
Pratnja maloletne dece ne /
Dnevna naknada ne /
Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji ne /
Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna ne /
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 80 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova da /
Postoprativni tretman da /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da 5000 eur
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 5000 eur
Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna da 5000 eur
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 5000 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila da /
Traženje i spašavanje da /
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca ne /
Organizovanje pravne pomoći ne /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ne /
Krađa ili gubitak prtljaga ne /
Skijanje ne /
Povratak maloletne dece ne /
Hitno slanje poruka da /
sava-basic-60000
Sava
sava-logo

Basic

Pogledajte detalje

60000

9.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
COVID-19 limit da 8000 eur
Pregled lekara usled simptoma COVID-19 da /
Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara da /
Lekovi u vanbolničkom lečenju da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 ne /
Repatrijacija da 5000 eur
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 5000 eur
Pratnja maloletne dece ne /
Dnevna naknada ne /
Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji ne /
Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna ne /
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 80 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova da /
Postoprativni tretman da /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da 5000 eur
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 5000 eur
Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna da 5000 eur
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 5000 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila da /
Traženje i spašavanje da /
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca ne /
Organizovanje pravne pomoći ne /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ne /
Krađa ili gubitak prtljaga da /
Skijanje ne /
Povratak maloletne dece ne /
Hitno slanje poruka da /
sava-standard-30000
Sava
sava-logo

Standard

Pogledajte detalje

30000

10.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
COVID-19 limit da 10000 eur
Pregled lekara usled simptoma COVID-19 da /
Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara da /
Lekovi u vanbolničkom lečenju da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 ne /
Repatrijacija da 7000 eur
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 7000 eur
Pratnja maloletne dece da /
Dnevna naknada ne /
Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji ne /
Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna ne /
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 160 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova da /
Postoprativni tretman da /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da 7000 eur
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 7000 eur
Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna da 7000 eur
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 7000 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila da /
Traženje i spašavanje da /
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca ne /
Organizovanje pravne pomoći ne /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ne /
Krađa ili gubitak prtljaga da /
Skijanje ne /
Povratak maloletne dece ne /
Hitno slanje poruka da /
grawe-120000
Grawe
grawe-logo

Travel Star

Pogledajte detalje

120000

10.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
COVID-19 limit da 36000 eur
Pregled lekara usled simptoma COVID-19 da /
Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara da /
Lekovi u vanbolničkom lečenju da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 ne /
Repatrijacija da /
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 44000 eur
Pratnja maloletne dece ne /
Dnevna naknada ne /
Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji da 1300 eur
Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna da 15000 eur
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 200 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje i postoperativni tretman da /
Hitna dostava lekova ne /
Postoperativni tretman ne /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da 3000 eur
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 10000 eur
Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna da 50000 eur
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 22000 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila da 22000 eur
Traženje i spašavanje da 11000 eur
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca ne /
Organizovanje pravne pomoći ne /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ne /
Krađa ili gubitak prtljaga da 300 eur
Skijanje da /
Povratak maloletne dece ne /
Hitno slanje poruka da /
sava-standard-15000
Sava
sava-logo

Standard

Pogledajte detalje

15000

10.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
COVID-19 limit da 10000 eur
Pregled lekara usled simptoma COVID-19 da /
Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara da /
Lekovi u vanbolničkom lečenju da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 ne /
Repatrijacija da 7000 eur
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 7000 eur
Pratnja maloletne dece da /
Dnevna naknada ne /
Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji ne /
Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna ne /
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 160 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova da /
Postoprativni tretman da /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da 7000 eur
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 7000 eur
Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna da 7000 eur
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 7000 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila da /
Traženje i spašavanje da /
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca ne /
Organizovanje pravne pomoći ne /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ne /
Krađa ili gubitak prtljaga da 100 eur
Skijanje ne /
Povratak maloletne dece ne /
Hitno slanje poruka da /
sava-premium-30000
Sava
sava-logo

Premium

Pogledajte detalje

30000

15.000,00 RSD

Rizik Pokriveno Limit
COVID-19 limit da 15000 eur
Pregled lekara usled simptoma COVID-19 da /
Testiranje na COVID-19 usled simptoma, a po uputu lekara da /
Lekovi u vanbolničkom lečenju da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 ne /
Repatrijacija da 9000 eur
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 9000 eur
Pratnja maloletne dece da /
Dnevna naknada ne /
Troškovi boravka u karantinskoj izolaciji ne /
Rizik Pokriveno Limit
Vanbolničko lečenje da /
Bolničko lečenje da /
Troškovi lečenja hroničnih oboljenja, koja su neočekivano postala akutna ne /
Neophodne dijagnostičke procedure da /
Propisani lekovi da /
Stomatološko lečenje da 200 eur
Sanitetski materijal da /
Ortopedska pomagala da /
Operativno lečenje da /
Hitna dostava lekova da /
Postoprativni tretman da /
Rizik Pokriveno Limit
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice da /
Repatrijacija pacijenta u zemlju prebivališta da 9000 eur
Repatrijacija, transport u zemlju prebivališta pacijenta nakon završenog lečenja da 9000 eur
Repatrijacija kod hroničnih oboljenja, koja su neočekivno postala akutna da 9000 eur
Repatrijacija posmrtnih ostataka da 9000 eur
Troškovi sahrane u državi gde je smrt nastupila da /
Traženje i spašavanje da /
Rizik Pokriveno Limit
24h Kontakt centar da /
Usluge prevodioca ne /
Organizovanje pravne pomoći da /
Pomoć u slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ne /
Krađa ili gubitak prtljaga da 200 eur
Skijanje ne /
Povratak maloletne dece da 1000 eur
Hitno slanje poruka da /

Za unete podatke ne postoje polise

DETALJI
PUTOVANJA

LIČNI PODACI

OSIGURANO LICE
Ugovarač je i osigurano lice
OSIGURANO LICE 2
OSIGURANO LICE 3
OSIGURANO LICE 4
OSIGURANO LICE 5
OSIGURANO DETE 1
OSIGURANO DETE 2
OSIGURANO DETE 3
OSIGURANO DETE 4
OSIGURANO DETE 5
OSIGURANO STARIJE LICE 1
OSIGURANO STARIJE LICE 2
OSIGURANO STARIJE LICE 3
OSIGURANO STARIJE LICE 4
OSIGURANO STARIJE LICE 5

Vaši lični podaci će se koristiti za obradu vaše narudžbine, podržati vaše iskustvo na ovoj veb stranici, kao i za druge svrhe opisane u politici privatnosti.